Dobiegły końca prace przy realizacji projektu współfinansowanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 pn. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kupiatyczach”. Realizacja projektu jest efektem podpisanej umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania przez Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżek.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 33 622,30 zł z czego 12 000,00 złotych to dofinansowanie otrzymane z PPOW, a pozostała część pochodzi ze środków własnych Gminy Fredropol.

W ramach tegorocznej odsłony programu w miejscowości Kupiatycze wykonano następujący zakres prac:

- montaż stolarki okiennej (7 szt)

- instalacja kanalizacyjna w pomieszczeniach kuchni oraz sanitariatów,

- instalacja elektryczna,

- tynk gipsowy

- wylewka w pomieszczeniach kuchni, sanitariatów oraz korytarza.

 W dniu 3 grudnia 2022 roku na placu szkolnym w Kniażycach została oficjalnie otwarta siłownia plenerowa, ufundowana w formie grantu przez firmę Corteva Agriscience Poland na kwotę 10 tysięcy dolarów.

W symbolicznym przecięciu wstęgi udział wzięli: Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek, Prezes LGD Ziemia Przemyska Lubomira Michałuszko, Dyrektor Szkoły w Kniażycach Henryk Hnat, Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kniażyc Iwona Maciołek, Alicja Kożuch zdobywczyni grantu oraz Ks. Piotr Dziuk, który na wstępie pobłogosławił nowo wybudowany obiekt.

Warunkiem ubiegania się o nagrodę było uczestniczenie w szkoleniach organizowanych dla rolniczek przez firmę Corteva Agriscience Poland od kwietnia do lipca w 2022 roku w ramach projektu TalentA Polska 2022.

Siłownia plenerowa zawiera 8 urządzeń do ćwiczeń, część z nich jest o podwójnych stanowiskach, dlatego w jednym czasie korzystać może 13 osób.

Podsumowanie tego projektu odbyło się w świetlicy w Kniażycach.

Powiat Przemyski informuje, że została otwarta Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. Mieści się ona w Przemyślu przy ulicy Waygarta 1 i służy mieszkańcom powiatu .

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 10.00 – 14.00

  • wtorek 10.00 – 14.00

  • środa 10.00 – 14.00

  • czwartek 10.00 – 14.00

  • piątek 10.00 – 14.00

Informacje można uzyskać pod numerem: 881 300 722

Wszelkie dokumenty /regulaminy, wnioski, umowy/ znajdują się na stronie www.powiat.przemysl.pl w zakładce Dla Mieszkańca – Zdrowie i na BIP.

Wypożyczalnia jest efektem realizacji przez Powiat Przemyski projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 pn. „Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych na terenie Powiatu Przemyskiego”.

Uprzejmie prosimy o informowanie o możliwości darmowego wypożyczania sprzętu.

Zapewniamy także transport na terenie powiatu przemyskiego.

W ofercie sa także szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

30 września w szkołach z całej Europy i ze świata świętowaliśmy Europejski Dzień Sportu Szkolnego (ESSD - European School Sport Day). Ideą ESSD jest celebracja i promocja aktywności fizycznej wśród uczniów.

Europejski Dzień Sportu Szkolnego to międzynarodowe święto ruchu w szkołach, będące częścią Europejskiego Tygodnia Sportu – kampanii realizowanej pod hasłem #BeActive (bądź aktywny). Ideą ESSD - jest celebracja i promocja aktywności fizycznej wśród uczniów. Wydarzenie organizowane jest cyklicznie od 2015 roku w ostatni piątek września na terenie całej Europy, a także kilku krajów Azji, Afryki i Ameryki Południowej. W tym roku do wydarzenia w Polsce zgłosiło się niemal 1000 placówek!

Partner wydarzenia – Akademia Krokieta i Lamy już po raz drugi przygotowała wyjątkowy harmonogram dnia – RUCHOWY PLAN LEKCJI, czyli zestaw gotowych filmów z edukacją w ruchu, dzięki którym dzieci mogły wzajemnie uczyć się o swoich krajach - ich kulturze, języku i geografii. Bo w ruchu już teraz rozumiemy się doskonale!

Europejski Dzień Sportu Szkolnego świętujemy w Polsce już po raz ósmy, a w tym roku po raz pierwszy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Fredropolu. W sportowym wydarzeniu wzięło udział ponad 60 uczniów oraz ich nauczyciele. Dla dzieci przygotowane były gry i zabawy ruchowe, zajęcia fitness, zajęcia piłkarskie. Sportową imprezę zakończono turniejem piłki nożnej.

#ESSD2022 w naszej szkole

Więcej informacji o inicjatywie dostępnych jest na fanpage’u Europejskiego Dnia Sportu Szkolnego: https://www.facebook.com/EuropejskiDzienSportuSzkolnego 

W dniu 25.09.2022 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu ratowniczo - gaśniczego jednostce OSP w Fredropolu.
W uroczystości wzięli udział min:
Mariusz Śnieżek - Wójt Gminy Fredropol,
Marek Kuchciński - Poseł na Sejm RP,
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
starszy brygadier mgr inż. Daniel Dryniak - Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
starszy brygadier mgr inż. Bogusław Szczurko - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu,
brygadier mgr inż. Grzegorz Latusek - Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu,
w imieniu Starosty Przemyskiego – Małgorzata Chomycz – Śmigielska Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego,
Józef Gierczak – Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi. Strażacy ochotnicy z jednostek Kniażyce, Młodowice, Kupiatycze oraz Fredropol.
Mszę św. odprawił i poświęcenia samochodu dokonał ks. Dziekan Zbigniew Kołodziej Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Fredropolu.

Podkategorie