język migowy

Certyfikaty i Gratulacje

Opublikowano:

Gratulacje Starosty
Gratulacje Starosty
Gratulacje Prezydenta
Gratulacje Prezydenta
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat Laur Spolecznego Zaufania
Certyfikat Laur Spolecznego Zaufania
Certyfikat Wzorowa Gmina
Certyfikat Wzorowa Gmina
Laur Spolecznego Zaufania
Laur Spolecznego Zaufania
Dyplom
Dyplom
Gratulacje Senatora
Gratulacje Senatora

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne