język migowy

Dokumenty do pobrania

Opublikowano:

Tytuł Rozmiar Pobierz
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2024 - 1 190.10 kb Pobierz
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2024 - 2 143.51 kb Pobierz
Wniosek o zezwolenie na świadczenie usług - nieczystości ciekłe 58.98 kb Pobierz
wzór deklaracji 84.47 kb Pobierz
Wniosek o wpis do Rejestru Działalności Regulowanej 213.14 kb Pobierz
Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 1.22 mb Pobierz
Uchwała w sprawie termin czestotliwosc i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016 124.47 kb Pobierz
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 821.17 kb Pobierz
Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat.. 432.69 kb Pobierz
Uchwała nr LVIII4072022 Rady Gminy Fredropol z dnia 09.12.2022 r. w sprwie stawek za odpady komunalne 558.05 kb Pobierz
Rejestr Działalności Regulowanej 71.01 kb Pobierz
Oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza miejscem zameldowania 59.67 kb Pobierz
Oświadczenie - Rejestr Działalności Regulowanej 60.25 kb Pobierz
Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fredropol 4.50 mb Pobierz
Procedura udzielania zezwoleń - nieczystości ciekłe 75.95 kb Pobierz
FFREDROPOL HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2024 - 1 190.10 kb Pobierz
FFREDROPOL HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2024 - 2 143.51 kb Pobierz
GOSPODARKA ODPADAMI W 2023 39.75 kb Pobierz

 

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne