Więcej informacji:

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/5557-materialy-edukacyjne

Informacje szczegółowe dotyczące składania deklaracji:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Formularze do pobrania:

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

Podkategorie