język migowy

Informacja dotycząca przebudowy dróg w miejscowości Kniażyce

Opublikowano:

W dniu 22 lutego zostały podpisane dwie umowy na drogowe zadania inwestycyjne, a w dniu 22-03-2024 r rozpoczęto prace :
"Przebudowa drogi gminnej nr 116113R na dz. nr ew. 330 W Kniażycach w km 0+000-0+510" - droga do cmentarza. Wartość tego zadania to kwota 476 106,36 złotych ( czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto sześć złotych 36/100 ).
" Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 321 w Kniażycach w km 0+000-0+539" - droga do Witoszyniec. Wartość tego zadania to kwota
459 540,50 złotych ( czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 50/100 ).

Wykonawcą tych inwestycji jest: " Zakład Transportowo Drogowy - Jolanta Oleksow ".
Jednocześnie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie przebudowy dróg gminnych o długości około 6 kilometrów w poszczególnych miejscowości Gminy Fredropol. Po wykonaniu tych inwestycji około 98-99 procent dróg gminnych służących jako drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych będzie drogami asfaltowymi.

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne