język migowy

Ogłoszenie

Opublikowano:

Wójt Gminy Fredropol informuje, że Gmina Fredropol posiada w swoim zasobie budynek o przeznaczeniu usługowo-handlowym liczący 55 m powierzchni użytkowej, zlokalizowany na działce ew. nr 222/3 obrębu Fredropol.

Obiekt znajduje się w centrum administracyjno – handlowym Fredropola, przy drodze powiatowej, w sąsiedztwie siedziby Urzędu Gminy oraz pawilonu handlowego „Piotruś Pan”. Działka, na której posadowiony jest budynek uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizację sanitarną.

Osoby zainteresowane wynajęciem przedmiotowej nieruchomości od Gminy prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Fredropol na nr tel. 16 671 98 18 wew. 40.

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne