język migowy

System informacyjny o dostępie do internetu

Opublikowano:
System informacyjny o dostępie do internetu

Dotyczy wdrożenia systemu informacyjnego o dostępie do usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego

 

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne