język migowy

NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Opublikowano:

NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wójt Gminy Fredropol ogłasza nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2023/2024.

Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie   do 15 września 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu, pok. 28 – parter UG. Dla słuchaczy kolegiów służb społecznych termin składania wniosków mija 15 października 2023 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie (dochód z miesiąca sierpnia 2023 r.); dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 345 zł z 1 ha przeliczeniowego.

 Wnioski można pobrać:

  • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu, pok. Nr 28, parter Urzędu Gminy w Fredropolu;

  • na stronie internetowej Urzędu (załącznik poniżej)

Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Fredropol odbywa się na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty - rozdz. 8a, (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2230 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/305/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fredropol.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (16) 671-98-18 wew. 54 i 55 lub w pokoju Nr 28- parter Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu.

doc

STYPENDIUM wniosek'23

Rozmiar: 119.30 kb

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne