Gmina Fredropol przystępując do projektu „Przynieś Światło w ukraiński dom” oraz „Podaruj ciepło żołnierzowi” organizuje zbiórkę składników do przygotowania świeczek okopowych tj.: świec i wosku/parafiny. Produkty można przynosić do budynku Urzędu Gminy w Fredropolu w godzinach pracy tj.: godz. 7:00 – 15:00.

Informacja dotycząca sprzedaży węgla

Rozlicz PIT w gminie Fredropol
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Przekaż                    1,5% w gminie Fredropol
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

W związku z pojawiającymi się ulotkami na terenie Gminy - Urząd Gminy we Fredropolu informuje mieszkańców, że Gmina Fredropol nie jest uczestnikiem PROGRAMU PARTNERSKIEGO związanego z instalacjami fotowoltaicznymi i nie prowadzi naboru przedsiębiorców do tego Programu.
Nie została również udostępniona świetlica wiejska w Kniażycach w dniu 18.01.2023 na spotkanie w sprawie tego Programu.

Podkategorie