Informacja dotycząca sprzedaży węgla

Rozlicz PIT w gminie Fredropol
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Przekaż                    1,5% w gminie Fredropol
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.

W związku z pojawiającymi się ulotkami na terenie Gminy - Urząd Gminy we Fredropolu informuje mieszkańców, że Gmina Fredropol nie jest uczestnikiem PROGRAMU PARTNERSKIEGO związanego z instalacjami fotowoltaicznymi i nie prowadzi naboru przedsiębiorców do tego Programu.
Nie została również udostępniona świetlica wiejska w Kniażycach w dniu 18.01.2023 na spotkanie w sprawie tego Programu.

 

Na zaproszenie Wójta Gminy Fredropol w spotkaniu opłatkowym uczestniczyli samorządowcy, księża,dyrektorzy szkół, przedstawiciele służb mundurowych, pracownicy Urzędu Gminy. Tradycyjne "jasełka", przygotowali najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół w Huwnikach wraz ze swymi opiekunami

Podkategorie