Dotyczy wdrożenia systemu informacyjnego o dostępie do usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego

NABÓR WNIOSKÓW

O STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wójt Gminy Fredropol ogłasza nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2023/2024.

Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie   do 15 września 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fredropolu, pok. 28 – parter UG. Dla słuchaczy kolegiów służb społecznych termin składania wniosków mija 15 października 2023 r.

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie (dochód z miesiąca sierpnia 2023 r.); dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 345 zł z 1 ha przeliczeniowego.

 Wnioski można pobrać:

  • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu, pok. Nr 28, parter Urzędu Gminy w Fredropolu;

  • na stronie internetowej Urzędu (załącznik poniżej)

Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Fredropol odbywa się na podstawie art. 90b ustawy o systemie oświaty - rozdz. 8a, (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2230 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIII/305/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fredropol.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu (16) 671-98-18 wew. 54 i 55 lub w pokoju Nr 28- parter Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu.

W dniu 27 sierpnia odbyło się w Kupiatyczach  Gminne Święto Plonów połączone z poświęceniem i przekazaniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kupiatyczach.
Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek przyjął z rąk starostów dożynek Pani Teresy Bąk oraz Pana Rafała Pelca dożynkowy chleb z tegorocznych plonów z życzeniami wszelkiej pomyślności.
Okazałe wieńce dożynkowe przygotowali mieszkańcy wsi: Kupiatycze, Darowice, Kniażyce, Sierakośce, Nowe Sady i Młodowice.
Jednym z głównych punktów programu było oficjalne  przekazanie kluczy do nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kupiatyczach. Uroczystości uświetnił premierowy występ nowopowstającego Zespołu Taneczno-Wokalnego skupionego wokół Koła Gospodyń Wiejskich w Kupiatyczach (zapraszamy chętnych). Dożynki zakończyła wspaniała zabawa taneczna.
Wyrazy podziękowań kierujemy szczególnie w stronę Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Piotra Pilcha, który swoją obecnością potwierdził swój wkład
i  zaangażowanie w rozwój Gminy Fredropol.
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej wspaniałej uroczystości, a w szczególności paniom i panom z Koła Gospodyń Wiejskich
 w Kupiatyczach, druhnom i druhom z OSP Kupiatycze, radnemu Łukaszowi Mirowskiemu oraz sołtysowi Feliksowi Bąkowi.

Podkategorie