1.    Latocha Andrzej              - Przewodniczący Komisji

2.    Moskowicz Bogusław       - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.    Turczyński Stanisław       - Członek Komisji


1.    Turczyński Stanisław    - Przewodniczący Komisji

2.    Moskowicz Bogusław    - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.    Glinczak Mariola           - Członek Komisji


1.    Czarnota Daniel           - Przewodniczący Komisji

2.    Turczyńska Ewa           - Członek Komisji

3.    Latocha Andrzej           - Członek Komisji

4.    Szkafarak Waldemar   - Członek Komisji

1.    Dzimira Aleksander    - Przewodniczący Komisji

2.    Pilch Elżbieta      - Członek Komisji

3.    Kaiser Józef        - Członek Komisji


1.    Mirowski Łukasz   - Przewodniczący Komisji

2.    Wronowski Piotr   - Członek Komisji

3.    Pelc Arkadiusz      - Członek Komisji