język migowy

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych

Opublikowano:

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne