język migowy

Informacja i wykaz firm zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon

Opublikowano:

Informacja i wykaz firm zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne