język migowy

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa

Opublikowano:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa”

mająca na celu Zaspokajanie potrzeb społecznych oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez budowę świetlicy wiejskiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji : 280 453,00 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 110 000,00 zł

PROW flaga UE

 

Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa
Świetlica Gruszowa

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne