język migowy

Ołoszenie konkursu na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania

Opublikowano:

Zarządzenie Wójta Gminy Fredropol z dnia 27.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Inspektora ds. pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne