Na początku 2016 roku Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek skierował do Wojewody Podkarpackiego wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, najpierw została przyznana Gminie Fredropol promesa przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na kwotę 200 tysięcy złotych.  W ramach dofinansowania została zrealizowana przebudowa  drogi dz. nr ewid. 388  w Fredropolu kolonia Kormanice w km 0+000+0+995.
Następnie, w kolejnej transzy środków Minister Spraw Wewnętrznych przyznał Gminie Fredropol promesę na kwotę 60 tysięcy złotych na remont drogi dz. nr ewid. 332 w Kniażycach w km 0+000-0+380.
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o przydziale kolejnych środków dla Naszej Gminy.
3 listopada br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał promesę na kwotę 50 tysięcy złotych na realizację przebudowy drogi dz. nr ewid. 247 w Kupiatyczach w km 0+000-0+310 wraz z przebudową przepustu.
W sumie od początku 2016 roku  Gmina Fredropol otrzymała z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  310 tysięcy złotych.
Jest to ogromne wsparcie.