Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek oraz Skarbnik Gminy Pani Bogusława Borowska podpisali umowę na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Huwnikach.
Gmina Fredropol, na początku 2016 roku, złożyła do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 wniosek na budowę sali gimnastycznej w Huwnikach.
Złożony wniosek spełnił wymogi formalne oraz przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 980 754,73 złote.

Oprócz budowy sali gimnastycznej w ramach realizowanej inwestycji zostaną wyposażone w szkołach w Fredropolu i Huwnikach pracownie matematyczno-przyrodnicze w sprzęt IT, m.in. tablice interaktywne, tablice szklane, wizualizery, mikroskopy z kamerą do komputera, plansze interaktywne oraz różnego rodzaju materiały dydaktyczne do nauki chemii, fizyki i matematyki.