język migowy

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA SOŁECTWA KNIAŻYCE - Protokół OKW

Opublikowano:

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA SOŁECTWA KNIAŻYCE - Protokół OKW

pdf

Protokół OKW

Rozmiar: 40.48 kb

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne