Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w Rybotyczach w ramach zadania inwestycyjnego: " Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budynkiem technicznym w miejscowości Rybotycze". Wykonawca rozpoczął prace od wykopów fundamentowych oraz wykonanie przyłącza wodociągowego dla oczyszczalni ścieków i budynku technicznego.

Wydatki na przygotowanie inwestycji, w tym na dokumentację projektową, wyniosły do tej pory 75 700 zł. Realizacja tegorocznego etapu inwestycji opiewa na łączną kwotę 1 438 755,09 zł z czego Gmina Fredropol poniesie 709 481,66 zaś pozostałą kwotę  729 273,43 Gmina otrzyma od Agencji Nieruchomości Rolnych.