Przetarg na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej dz. nr 388 w Fredropolu kolonia Kormanice w km 0+000 – 0+995" został już rozstrzygnięty. Wygrało konsorcjum firm Lider – PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz Partner – PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.
    Dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy złotych na przebudowę tej drogi Gmina Fredropol otrzymała od Ministra Spraw Wewnętrznych w ramach Usuwania skutków klęsk żywiołowych. Otrzymana kwota pokryje 80% kosztów inwestycji.
W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą.
Gmina Fredropol jest zobowiązana zakończyć realizację inwestycji oraz rozliczyć otrzymaną dotację do końca 2016 roku.