W miniony poniedziałek, 25 kwietnia br.  obradował  Sejmik Województwa Podkarpackiego. Podczas posiedzenia został uchwalony Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2016. Sejmik, w ramach tego programu, zdecydował o podziale ponad 4 milionów złotych na przebudowę i remonty obiektów sportowych na Podkarpaciu.
Wniosek o ujęcie Naszej Gminy w programie został rozpatrzony pozytywnie. Gmina Fredropol znalazła się na pierwszym miejscu , na liście inwestycji noworozpoczynających się, z kwotą dofinansowania – 800 tysięcy złotych na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Huwnikach.