Wójt Gminy Fredropol informuje rolników, że wzorem lat ubiegłych w Urzędzie Gminy Fredropol, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego uruchomił punkt pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie, ONW oraz wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej - kampania 2014.

20 czerwca podczas LVIII  Sesji Rady Gminy Fredropol , radni jednogłośnie udzielili absolutorium dla wójta gminy Mariusza Śnieżka. Głosowanie radnych poprzedzone zostało odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 oraz pozytywnej opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy  pogratulował wójtowi zrealizowania budżetu. Wójt w swoim przemówieniu podziękował wszystkim radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcom gminy za współpracę i nieoceniona pomoc .

Z inicjatywy Wójta Gminy Fredropol Mariusza Śnieżka Firma GAZ – SYSTEM SA przekazała uczniom klas I – III ze Szkół Podstawowych w Huwnikach i Fredropolu piękne, kolorowe i ekologiczne plecaki wraz z wyposażeniem tj. piórnikiem i workiem na pantofle. Ten wspaniały dar sprawił wiele radości najmłodszym uczniom naszych szkół.

W dniu 15 czerwca 2014 w Młodowicach odbyły się zawody sportowo – pożarnicze Gminy Fredropol połączone z obchodami 65 rocznicy powstania OSP w Młodowicach. W zawodach udział wzięło 7 jednostek grupy „A” (męskie) i jedna jednostka grupy „C” (żeńska).

W maju br. został oddany najmłodszym mieszkańcom Sierakośc nowoczesny plac zabaw, powstał na działce gminnej przy budynku szkoły i hali sportowej. Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych strategii Rozwoju. Jest to już piaty plac zabaw wybudowany na terenie Gminy w tym roku, w planach jest budowa kolejnych sześciu.

Podkategorie