Ze względu na zalecenia związane z ograniczeniem do minimum tworzenia większych skupisk ludności, bardzo prosimy wszystkich Państwa, którzy mają do załatwienia sprawy urzędowe, nie wymagające bezwzględnej obecności w Urzędzie Gminy Fredropol, o kontakt telefoniczny z odpowiednim pracownikiem Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zakładu Usług Wodnych we Fredropolu. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Tel. Urząd Gminy 016 6719817, 016 6719818, 016 6719883
GOPS 016 6719894
GZUW 016 6719230

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Fredropol z dnia 11 marca 2020 r. oraz Zarządzenia Kierownika Biblioteki Gminnej we Fredropolu informujemy, że od dnia dzisiejszego do odwołania zamknięte będą na terenie Gminy Fredropol:

  •   świetlice wiejskie
  •   Biblioteka Gminna we Fredropolu oraz filie w Sierakoścach i Rybotyczach
  •   boisko sportowe Orlik we Fredropolu
  •   hale sportowe
       
      

Z okazji dnia sołtysa składam serdeczne życzenia wszystkim Paniom i Panom sołtysom z terenu Gminy Fredropol.
Życzę zdrowia, wytrwałości i szacunku mieszkańców.
Dziękuję za zaangażowanie w codzienną działalność na rzecz środowiska lokalnego oraz owocną współpracę z samorządem Gminy jak i z mieszkańcami sołectwa.

Wójt Gminy Fredropol
mgr Mariusz Śnieżek

Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego,w związku z przeciwdziałaniem COVID-19:

Podkategorie