Zakończono prace remontowe i termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Sierakoścach.

W zakres remontu wchodziły następujące prace:

W dniu 6 lipca 2014 r. w Krasiczynie odbył się III Festiwal Ziemi Przemyskiej, na którym 9 gmin powiatu przemyskiego: Fredropol, Bircza , Dubiecko , Krasiczyn, Medyka, Przemyśl, Stubno, Orły  i Żurawica prezentowały swój dorobek kulturalny. Organizatorem festiwalu było Centrum  Kulturalne  w Przemyślu we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Przemyślu oraz Urzędem Gminy w Krasiczynie.

Wójt Gminy Fredropol informuje rolników, że wzorem lat ubiegłych w Urzędzie Gminy Fredropol, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego uruchomił punkt pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie, ONW oraz wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej - kampania 2014.

20 czerwca podczas LVIII  Sesji Rady Gminy Fredropol , radni jednogłośnie udzielili absolutorium dla wójta gminy Mariusza Śnieżka. Głosowanie radnych poprzedzone zostało odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 oraz pozytywnej opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej ws. udzielenia absolutorium. Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady Gminy  pogratulował wójtowi zrealizowania budżetu. Wójt w swoim przemówieniu podziękował wszystkim radnym, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcom gminy za współpracę i nieoceniona pomoc .

Z inicjatywy Wójta Gminy Fredropol Mariusza Śnieżka Firma GAZ – SYSTEM SA przekazała uczniom klas I – III ze Szkół Podstawowych w Huwnikach i Fredropolu piękne, kolorowe i ekologiczne plecaki wraz z wyposażeniem tj. piórnikiem i workiem na pantofle. Ten wspaniały dar sprawił wiele radości najmłodszym uczniom naszych szkół.

Podkategorie