Nowoczesny i kolorowy  plac zabaw powstał przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Aksmanice. Dla bezpieczeństwa korzystających dzieci plac został również ogrodzony. Koszty inwestycji zostały pokryte ze środków Gminy w ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego. .

Kolejny z zaplanowanych do realizacji na ten rok placów zabaw powstał w miejscowości Młodowice Osiedle. Dla bezpieczeństwa korzystających dzieci plac został również ogrodzony. Koszty inwestycji zostały pokryte ze środków Gminy z zaangażowaniem funduszu sołeckiego.

W dniu 8 maja 2014 roku w Urzędzie Gminy w Fredropolu odbyła się debata społeczna na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Fredropol oraz zjawisk mających negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.

 W debacie uczestniczyli:

Zakończyły się tegoroczne spotkania z Mikołajem. Mikołaj odwiedził wszystkie miejscowości naszej Gminy przekazując dzieciom paczki ufundowane przez Urząd Gminy. Łącznie rozdanych zostało 780 paczek. Spotkaniom towarzyszyły występy przygotowane przez dzieci, zabawy, poczęstunek.

Podkategorie