W miesiącu sierpniu zakończono I etap modernizacji szkoły podstawowej w Kupiatyczach. W ramach tego zadania szkoła zyskała nowy wygląd. Wymieniono również starą zniszczoną stolarkę okienną, wykonano nową podbitkę dachu, wykonano odbój z kostki brukowej a także uzupełniono i wykonano nowe chodniki.

Zakończono prace remontowe i termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Sadach.

W zakres remontu wchodziły następujące prace

We wrześniu br. wykonano alejkę z kostki brukowej na cmentarzu w Młodowicach.
Ułatwi to mieszkańcom wsi w okresach deszczowych odwiedzanie grobów swoich bliskich.

W dniu 22 października w świetlicy wiejskiej w Kniażycach odbyła się uroczystość z okazji wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Medale w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wręczyła Wojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz – Śmigielska. Pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje wręczył Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek.

W dniu 18 października 2014 odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku placu zabaw w Kniażycach. Poświęcenia dokonał Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej Adam Szal.
W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Fredropol Mariusz Śnieżek, radny Józef Kożuch, sołtys Aleksander Dzimira, ks. Proboszcz Zbigniew Szewczyk.

Podkategorie