W dniu 14 sierpnia br. odbyło się oficjalne otwarcie wodnego placu zabaw, mieszczącego się przy ul. Sanockiej w Przemyślu. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, że od dnia 02.09.2015 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o objęcie dzieci dożywianiem w szkole w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W dniu 28 lipca 2015 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Birczy odbyła się wspólna Sesja Rady Powiatu Przemyskiego i Rady Gminy w Birczy. Obrady poświęcone były Planom Zadań Ochronnych (PZO) obszaru NATURA 2000.

15 lipca br. w sali widowiskowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. Poprzedziła je Msza Święta w intencji przemyskich policjantów odprawiona w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego. W obecności zaproszonych gości (wśród których nie zabrakło Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżek ) funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu otrzymali odznaczenia resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie.

12 Lipca 2015 r. w Huwnikach, odbył się III Festiwal Smaków Wyszehradzkich organizowany przez Gminę Fredropol wraz z partnerami z zagranicy Ohradzany (Słowacja), Pusztadobos (Węgry), Sokilnyky (Ukraina), Solyanuwatka (Ukraina).

Podkategorie