Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, że od dnia 02.09.2015 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o objęcie dzieci dożywianiem w szkole w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W dniu 28 lipca 2015 r. w Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Birczy odbyła się wspólna Sesja Rady Powiatu Przemyskiego i Rady Gminy w Birczy. Obrady poświęcone były Planom Zadań Ochronnych (PZO) obszaru NATURA 2000.

15 lipca br. w sali widowiskowej Centrum Kulturalnego w Przemyślu odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. Poprzedziła je Msza Święta w intencji przemyskich policjantów odprawiona w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego. W obecności zaproszonych gości (wśród których nie zabrakło Wójta Gminy Fredropol Pana Mariusza Śnieżek ) funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu otrzymali odznaczenia resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie.

12 Lipca 2015 r. w Huwnikach, odbył się III Festiwal Smaków Wyszehradzkich organizowany przez Gminę Fredropol wraz z partnerami z zagranicy Ohradzany (Słowacja), Pusztadobos (Węgry), Sokilnyky (Ukraina), Solyanuwatka (Ukraina).

W dniu 10.07.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Fredropolu odbył  się Konkurs na Najlepszego Czytelnika Dziecięcego w roku szkolnym 2014/2015. Najlepsi czytelnicy ,którzy w okresie od 1.09.2014 r do 30.04.2015 r. przeczytali najwięcej książek otrzymali nagrody, które wręczył im Wójt Gminy mgr. Mariusz Śnieżek. Dzieci poczęstowano także słodyczami oraz napojami.

Podkategorie