Wójt Gminy Fredropol informuje, że Urząd Gminy we Fredropolu zapewni transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Wszelkie informacje w tej sprawie udzielane będą przez gminnego koordynatora szczepień.
Kontakt: Wojciech Tomczyk – tel. 0166719818 w. 15 (w godzinach pracy Urzędu tj. 7.00 – 15.00)

W dniu 27 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Gminy we Fredropolu odbyło się spotkanie na temat poprawy dostępności komunikacyjnej obszaru południowo - wschodniego Pogórza Przemyskiego w celu stworzenia warunków poprawiających możliwości rozwoju społeczno – gospodarczego tego obszaru.

Dyskutowana była sprawa przebudowy, też częściowo budowy po nowym śladzie drogi w kierunku: Węzeł autostrady Przemyśl – obwodnica Przemyśla (zachodnia) – Fredropol - Kalwaria Pacławska - Arłamów – Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne pozwoli na powstanie nowego układu komunikacyjnego we wschodniej części Województwa Podkarpackiego i skomunikowanie Bieszczad z Autostradą A4.

Podniesiona została również kwestia podniesienia kategorii tej drogi do rangi drogi wojewódzkiej oraz powstanie infrastruktury towarzyszącej tej drodze jak: parkingi, stacje paliw, punkty widokowe, oznaczenie atrakcji turystycznych.

Uczestnicy spotkania wystosowali w omawianych kwestiach Apel do Władz Samorządowych Województwa Podkarpackiego

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Fredropol – Mariusz Śnieżek, Wójt Gminy Przemyśl – Andrzej Huk, Burmistrz miasta Ustrzyki Dolne – Bartosz Romowicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu – Janusz Hołyszko, Z-ca Komenda Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – płk Józef Burchała, Prezes Hotelu Arłamów – Antoni Kubicki .

Samorząd Województwa reprezentowali Wicemarszałkowie, Pani Ewa Draus, Pan Piotr Pilch, oraz Joanna Szozda  - Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych i Transportu Zbiorowego, Paweł Wais - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Podkategorie