W dniu 30 grudnia 2014 roku odbyła się III sesja Rady Gminy Fredropol nowej kadencji. Najważniejszym jej punktem było przyjęcie Budżetu Gminy Fredropol na 2015 rok.

Jak podkreślił po głosowaniu Wójt Gminy Mariusz Śnieżek, przyjęty budżet jest budżetem trudnym, ale jednocześnie prorozwojowym zakładającym wiele inwestycji, które będą miały wpływ na dalszy rozwój naszej gminy oraz poprawę życia jej mieszkańców.

W dniu 19 grudnia 2014 roku w Sali narad Urzędu Gminy we Fredropolu odbyło się spotkanie opłatkowe.
Na zaproszenie Wójta Gminy Mariusza Śnieżka wzięli w nim udział:

W dniu 25 listopada 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski złożył Wójtowi Gminy Fredropol Mariuszowi Śnieżkowi gratulacje w związku z wyborem na tą funkcję...

28 listopada odbyła się I sesja Rady Gminy Fredropol kadencji 2014 – 2018. Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru Przewodniczącego Rady – został nim Józef Kożuch.
Ślubowanie przed Radą Gminy złożył Mariusz Śnieżek – Wójt Gminy Fredropol.

Skład Rady Gminy Fredropol nowej kadencji:

Zakończono prace remontowe i termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Kniażycach....

W zakres remontu wchodziły następujące prace: