Krajowa Izba Kominiarzy Oddział w Tarnowie przystąpiła do akcji „Zaproś Kominiarza” zainicjowanej w marcu 2016 podczas Forum Wentylacja w Warszawie.
Kominiarz tylko wtedy może przynieść szczęście, jeżeli zostanie zaproszony do domu, mieszkania, wyczyści oraz sprawdzi przewody kominowe.
Dlatego Oddział Regionalny Małopolsko-Podkarpacki,  postanowił z przesłaniem „Zaproś kominiarza” dotrzeć do wszystkich mieszkańców regionu.

 

Akcja "Zaproś kominiarza" link 1

Akcja "Zaproś kominiarza" link 2

Wnioski o stypendia szkolne i zasiłek szkolny

Wnioski  o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny należy składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Fredropolu w terminie do dnia 15 września 2016 r.
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Uchwałą Rady Gminy Fredropol nr XV/110/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Fredropol
oraz Uchwałą Nr XXXII/256/2012 Rady Gminy Fredropol z dnia 25 września 2012 r. zmieniającą w/w uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej pomoc materialna przysługuje:

Wyprawka szkolna

Wójt Gminy Fredropol informuje, że istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na zakup podręczników na podstawie Uchwały nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „WYPRAWKA SZKOLNA” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Umowa na dofinansowanie

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek oraz Skarbnik Gminy Pani Bogusława Borowska podpisali umowę na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Huwnikach.
Gmina Fredropol, na początku 2016 roku, złożyła do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 wniosek na budowę sali gimnastycznej w Huwnikach.
Złożony wniosek spełnił wymogi formalne oraz przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 980 754,73 złote.

Oprócz budowy sali gimnastycznej w ramach realizowanej inwestycji zostaną wyposażone w szkołach w Fredropolu i Huwnikach pracownie matematyczno-przyrodnicze w sprzęt IT, m.in. tablice interaktywne, tablice szklane, wizualizery, mikroskopy z kamerą do komputera, plansze interaktywne oraz różnego rodzaju materiały dydaktyczne do nauki chemii, fizyki i matematyki.

Dożywianie dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu informuje, że od dnia 01 sierpnia 2016 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o objęcie dzieci dożywianiem w szkole w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020...