21 kwietnia 2017 roku po raz pierwszy został  rozstrzygnięty prestiżowy Ogólnopolski  Konkurs "Wzorowa Gmina" na terenie Województwa Podkarpackiego, organizowany przez Wydawnictwo EUROPA PRESS MEDIA, pod honorowym patronatem Marszałka Pana Władysława Ortyla oraz Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego Pana Józefa Jodłowskiego- starosty rzeszowskiego.
    Celem konkursu było nagrodzenie wieloletniego wysiłku, pracy i zaangażowania na rzecz samorządu i zmiany jego oblicza poprzez sukcesywną poprawę infrastruktury i jakości życia mieszkańców.
    Gmina Fredropol oraz osoba Pana Wójta Mariusza Śnieżka zostały nominowane  przez Marszałka Województwa Podkarpackiego do grona 12 gmin z terenu Podkarpacia, a następnie poddane ocenie Kapituły Konkursu, składającej się z przedstawicieli władz naszego województwa i niezależnych ekspertów.
     Kapituła oceniała osiągnięcia Gminy Fredropol i Wójta Pana Mariusza Śnieżka na przestrzeni ostatnich 6 lat na podstawie regulaminowej ankiety konkursu. Wynik tej oceny jest dla nas wyjątkowy. Gmina Fredropol otrzymała tytuł "Wzorowa Gmina" dołączając tym samym do grona najlepiej zarządzanych i wykorzystujących możliwości inwestycyjne gmin w Województwie Podkarpackim a Wójt Gminy Pan Mariusz Śnieżek otrzymał statuetkę "Lider Inwestycji" za przygotowanie i zrealizowanie bardzo dużej ilości inwestycji w następujących  obszarach:
1. infrastruktury drogowej,
2. wodno-kanalizacyjnej,
3. zagospodarowania i poprawy przestrzeni publicznej,
4. oświaty i sportu.
Tytuł "Wzorowa Gmina" to symbol sukcesu  Gminy Fredropol w wykorzystaniu środków finansowych z Unii Europejskiej i programów krajowych służących realizacji wielu inwestycji gminnych, pokazujący imponujący rozwój Naszej Gminy, który dokonał się w ostatnich latach.
    Wręczenia statuetki w imieniu Patronów Konkursu dokonali Pan Michał Łazarów – doradca starosty rzeszowskiego oraz  Dyrektor Konkursu Pan  Artur Świtoń. Przyznany tytuł jest wyróżnieniem a tym samym podziękowaniem za wyjątkowo sumienną pracę na rzecz rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców.
"To dla nas ogromny sukces i niezwykłe wyróżnienie. Jesteśmy dumni, że Gmina Fredropol została dostrzeżona i tak wysoko oceniona przez władze Województwa Podkarpackiego jak również niezależnych ekspertów. Przyznana nagroda motywuje nas do dalszej pracy i poszerzania możliwości rozwojowych Gminy Fredropol" powiedział Pan Wójt odbierając statuetke.

Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek otrzymał certyfikat – Laur Społecznego Zaufania. Jest to prestiżowa nagroda, którą są honorowane instytucje i przedsiębiorstwa o najwyższej ocenie klientów, cieszące się niepodważalnym zaufaniem społecznym oraz pozytywnymi opiniami klientów.
Przyznane wyróżnienie podkreśla rzetelność oraz najwyższą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług, wysoki standard obsługi klienta a także respektowanie praw konsumenta.
To ogromny zaszczyt i bardzo wysokie wyróżnienie. Cieszymy się niezmiernie, że  Gmina Fredropol na czele  z Panem Wójtem Mariuszem Śnieżkiem znalazła się w tak chlubnym gronie liderów rzetelności odznaczonych prestiżowym Laurem Społecznego Zaufania.

Osoby zainteresowane wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. okres zasiłkowy, będą mogły składać od dnia 01 sierpnia 2017 r. ,co wynika ze zmian zawartych w ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Podobne udogodnienia jak w świadczeniach wychowawczych obowiązują  w odniesieniu do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o te świadczenia można składać osobiście, listownie lub przez internet. W tym ostatnim przypadku zainteresowani mają do dyspozycji :    

  • ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
  • elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Wnioski w wersji tradycyjnej udostępnia w swojej siedzibie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu – pokój Nr 3.

Wnioski z możliwością pobrania są umieszczone również na stronie internetowej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Aby otrzymać świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy dokumenty - w tym oświadczenia - niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.                

Wszelkich dodatkowych informacji udzielać będą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu w godzinach od 800 do 1400, pokój  nr 3 oraz pod numerem telefonu: (16) 671-98-94.

                                                                                             

   Kierownik Bożena Nuckowska