Urząd Gminy we Fredropolu informuje, że w związku z wystąpieniem obfitych opadów deszczu w dniach 19 – 23.06, 02 – 03.07 i 19.07. 2020 r. i powstałymi w związku z ty podtopieniami zostały sporządzone ekspertyzy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ekspertyzy te dostępne są w załącznikach.

Jednogłośnie, wynikiem głosowania 14:0 Rada Gminy Fredropol udzieliła absolutorium za 2019 rok Wójtowi Gminy Panu Mariuszowi Śnieżkowi. Również jednogłośnie Rada Gminy udzieliła Wójtowi wotum zaufania za przedstawiony Raport o stanie Gminy za 2019 rok. Gratulujemy!

Transmisja Sesji Rady Gminy Fredropol