04 sierpnia br Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek otrzymał od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka  za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart promesę finansową na kwotę 1 090 000  złotych.


Promesa, po pozytywnej weryfikacji wniosku w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, została przyznana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowią ogromne wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje te w 80% pokrywają koszty odbudowy zniszczonych przez żywioł odcinków dróg i infrastruktury mostowej. Z własnych środków samorząd pokrywa tylko 20% wartości całej inwestycji. Promesa dotyczy  drogi Młodowice – Sierakośce wraz z przebudową przepustów.
Po otrzymaniu promesy Gmina podjęła działania przygotowujące do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji oraz podpisania stosownych umów.Całość zadania musi być wykonana i rozliczona do końca 2017 roku.


Za udzielone wsparcie finansowe serdecznie dziękujemy Panu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszowi Błaszczakowi  oraz  Pani Wojewodzie Ewie Leniart

Wójt Gminy Fredropol Pan Mariusz Śnieżek otrzymał certyfikat – Laur Społecznego Zaufania. Jest to prestiżowa nagroda, którą są honorowane instytucje i przedsiębiorstwa o najwyższej ocenie klientów, cieszące się niepodważalnym zaufaniem społecznym oraz pozytywnymi opiniami klientów.
Przyznane wyróżnienie podkreśla rzetelność oraz najwyższą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług, wysoki standard obsługi klienta a także respektowanie praw konsumenta.
To ogromny zaszczyt i bardzo wysokie wyróżnienie. Cieszymy się niezmiernie, że  Gmina Fredropol na czele  z Panem Wójtem Mariuszem Śnieżkiem znalazła się w tak chlubnym gronie liderów rzetelności odznaczonych prestiżowym Laurem Społecznego Zaufania.

Osoby zainteresowane wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. okres zasiłkowy, będą mogły składać od dnia 01 sierpnia 2017 r. ,co wynika ze zmian zawartych w ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Podobne udogodnienia jak w świadczeniach wychowawczych obowiązują  w odniesieniu do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o te świadczenia można składać osobiście, listownie lub przez internet. W tym ostatnim przypadku zainteresowani mają do dyspozycji :    

  • ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
  • elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Wnioski w wersji tradycyjnej udostępnia w swojej siedzibie - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fredropolu – pokój Nr 3.

Wnioski z możliwością pobrania są umieszczone również na stronie internetowej:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Aby otrzymać świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy dokumenty - w tym oświadczenia - niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.                

Wszelkich dodatkowych informacji udzielać będą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fredropolu w godzinach od 800 do 1400, pokój  nr 3 oraz pod numerem telefonu: (16) 671-98-94.

                                                                                             

   Kierownik Bożena Nuckowska