Wójt Gminy Fredropol zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące programu “Czyste powietrze” organizowane z ramienia Ministerstwa Środowiska. Spotkanie odbędzie się w terminie 03 październik 2018 r. (środa), o godzinie 18:00, w Świetlicy Wiejskiej w Huwnikach.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Spotkanie ma na celu poinformowanie mieszkańców jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronach internetowych:

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/programy/programy-wspolne/czyste-powietrze/780-program-priorytetowy-czyste-powietrze

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/

16 września br. w Rybotyczach przy wojskowej asyście honorowej odbyło się uroczyste poświęcenie i odsłonięcie pomnika upamiętniającego mieszkańców byłej Gminy Rybotycze pomordowanych przez OUN UPA. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej koncelebrowanej przez ks. Dziekana Zbigniewa Kołodzieja i ks. Proboszcza Parafii Rybotycze Kazimierza Jurczaka. Pomnik powstał dzięki inicjatywie rodzin pomordowanych, którzy utworzyli Społeczny Komitet Budowy Pomnika, na czele z Panem Eugeniuszem Bakalus. Na płycie znalazło się ponad 40 nazwisk, ale jak podkreślali pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej nie wszystkie ofiary są znane i zidentyfikowane. W swym emocjonującym wystąpieniu Pan Eugeniusz Bakalus podkreślił, że większość ofiar nie spoczywa na cmentarzach, ale w miejscach nikomu nie znanych, a teraz ich rodziny będą miały symboliczne miejsce upamiętnienia, gdzie będzie można zapalić znicz. Rys historyczny działalności OUN UPA na terenach obecnej Gminy Fredropol przedstawili prof. Andrzej Zapałowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego i dr Artur Brożyniak z Instytutu Pamięci Narodowej.

W uroczystości wzięli udział:

rodziny ofiar

Wójt Gminy Fredropol - Mariusz Śnieżek

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego dr Irena Kozimala

Józef Kożuch – Przewodniczący Rady Gminy Fredropol

Ryszard Kozak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Fredropol

Leszek Urban – Sekretarz Gminy Fredropol

radni Rady Gminy Fredropol

sołtysi Gminy Fredropol

Ppłk Robert Cwynar – Straż Graniczna

Ppłk Marek Ochenduszko – Państwowa Straż Pożarna

Mjr Rafał Kluz – 5 Batalion Strzelców Podhalańskich

Aspirant Lidia Przybyłowicz- Policja

Mł. Chorąży – Tomasz Cupak – 34 Batalion Obrony Terytorialnej

Stanisław Szarzyński- Światowy Kongres Kresowian

Dziekan -ks. Zbigniew Kołodziej

Proboszcz – ks. Kazimierz Jurczak

Ks. Antoni Moskal

Wojciech Bobowski- Przewodniczący Rady Gminy Bircza

Eugeniusz Bakalus – Przewodniczący Komitetu, oraz członkowie Komitetu

Artur Brożyniak i Grzegorz Leszczyński -IPN Rzeszów

Wojciech Krupa- Stowarzyszenie Motocyklowe „Patria”

Janusz Pawłowski i Sylwia Pawłowska-Pałys- społeczni architekci pomnika

Ewa Karlik i Grzegorz Jakubów – Stowarzyszenie Pomocy Polakom we Lwowie

Małgorzata Dachnowicz  - redaktor naczelny Głosu znad Sanu

Jacek Borzęcki- TVP Rzeszów

Zadwórzański Rajd Rowerowy

oraz mieszkańcy Rybotycz, Gminy Fredropol i licznie przybyli goście

Wójt Gminy Fredropol składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się przygotowania tej wspaniałej uroczystości, w szczególności: Panu Eugeniuszowi Bakalusowi, Panu Jerzemu Rokitowskiemu ze Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, Panu profesorowi Andrzejowi Zapałowskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Ryszardowi Kozakowi, Pani sołtys Bogumile Sroka, oraz wszystkim Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Rybotyczach za przygotowanie poczęstunku.

Z radością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Fredropolu zakwalifikowała się do projektu Instytutu Książki„Mała książka – Wielki Człowiek” skierowanego do dzieci w wieku 3( urodzone w 2015 r.) lat i ich rodziców.

Każdy trzylatek, który odwiedzi Gminną Bibliotekę publiczna w Fredropolu lub bibliotekę filialną otrzyma Wyprawkę Czytelniczą a w niej książkę oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W pakiecie startowym znajdzie się także broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”.

Podczas wizyty w bibliotece zakończonej wypożyczeniem przynajmniej jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę do bibliotecznej karty, a po uzyskaniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem, potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Przy okazji dziecko pozna ciekawe miejsce, jakim jest biblioteka oraz zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Zapraszamy do odwiedzin Biblioteki Publicznej w Fredropolu a także bibliotek filialnych w Huwnikach, Rybotyczach, Sierakoścach i założenia karty czytelnika!

Szczegóły projektu na stronie internetowej wielki-czlowiek.pl

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną prze ks. Dziekana Zbigniewa Kołodzieja Proboszcza  parafii Rybotycze – księdza Kazimierza Jurczaka, ojca, o. Gwardiana z Kalwarii Pacławskiej Krzysztofa Hurę, proboszcza parafii Sierakośce – księdza Szczepana Bemben, księdza Radosława Maziarza z Hermanowic oraz księdza Piotra Michno z parafii Rybotycze.

Po Mszy Świętej korowód wieńców pięknie uwitych przez delegacje z Rybotycz Młodowic, Fredropola, Sierakośc, prowadzony przez gospodarza i organizatora dożynek Pana Mariusza Śnieżka Wójta Gminy Fredropol przeszedł z kościoła parafialnego na plac obok świetlicy wiejskiej w Sierakoścach.  

Wójt Pan Mariusz Śnieżek złożył rolnikom i wszystkim osobom pracującym na roli serdeczne i pełne wdzięczności słowa podziękowań za żmudną pracę i trud, życząc jednocześnie mieszkańcom Gminy wszelkiej pomyślności i zdrowia. Następnie starostowie dożynek Pani Izabela Młynarska i Klaudiusz Janiszczak przekazali Panu Wójtowi bochen chleba wypieczony z tegorocznych plonów dziękując za pracę na rzecz Gminy...