język migowy

Rada Gminy Fredropol (Kadencja 2024-2029)

Opublikowano:

Józef Gierczak - Przewodniczący

Andrzej Latocha - Wiceprzewodniczący

 •     CZARNOTA Daniel
 •     DZIMIRA Aleksander
 •     PLIZGA Wiesław
 •     CZYŻOWSKA Agata
 •     MIROWSKI Łukasz
 •     MOSKOWICZ Bogusław
 •     PELC Arkadiusz
 •     PILCH Elżbieta
 •     SZKAFARAK Waldemar
 •     TURCZYŃSKA Ewa
 •     MOŚCISZKO Krzysztof
 •     WRONOWSKI Piotr

Dyżury w Biurze Rady Gminy Fredropol:

Przewodniczący Rady przyjmuje strony - 
wtorek o godz. 9:00- 11:00Wiceprzewodniczący Rady przyjmuje strony - 
czwartek o godz. 8:00- 9:00

O Fredropolu

5195+
Liczba mieszkańców
19
Liczba sołectw
159,5
Powierzchnia w km²
41%
Użytki rolne