Gmina Fredropol jest to gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim.
Siedzibą Urzędu Gminy jest Fredropol.
Według danych z września 2017 roku gminę zamieszkuje 5565 osób.


Gmina Fredropol jest gminą rolniczo - leśną i zajmuje obszar 15968 ha, czyli 159,68 km², w tym użytki rolne stanowią ok. 41%, a użytki leśne ok. 50%.  Powierzchnia obszarów chronionych prawem na terenie gminy Fredropol wynosi 14.748 ha, w tym 513,4 ha to rezerwaty przyrody, zaś 12.056 ha to parki krajobrazowe.


Gmina Fredropol pod względem zajmowanej powierzchni jest jedną z większych gmin powiatu przemyskiego, zajmuje ok. 13% powierzchni powiatu i obejmuje 27 miejscowości, które tworzą 19 sołectw. Natomiast pod względem liczby mieszkańców należy ona do mniejszych gmin,  gęstość zaludnienia wynosi 34 osoby na1 km².


Największą pod względem powierzchni miejscowością w gminie Fredropol jest Makowa, zajmująca powierzchnię 2.587 ha. Najwięcej mieszkańców, tj. 631 osób, zamieszkuje miejscowość Huwniki, co stanowi 8,82 % ogółu mieszkańców gminy Fredropol.

Gmina położona jest na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, który utworzony został na mocy rozporządzenia wojewody przemyskiego z dnia 16 XII 1991 roku. Powierzchnia Parku wynosi 61862 ha. Najwyższymi wzniesieniami są Suchy Obycz 618 m i Kopystanka 541 m. Przez Gminę Fredropol przepływa Wiar, który ma długość ok. 64 km. Jest on dopływem Sanu – jednej z najdłuższych rzek Polski.

Gmina obejmuje Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański, w wyższej lessowej części Bramy Przemyskiej, zwanej Podgórzem Hermanowickim, u podnórza krawędzi Pogórza Przemyskiego. Gmina Fredropol znajduje się pomiędzy dolinami Sanu i Wiaru, w miejscu skrętu łuku karpackiego na południowy wschód. Jest to ostatni ku wschodowi człon pogórzy charakterystyczny dla zewnętrznych Karpat. Od północy gmina Fredropol sąsiaduje z gminą Przemyśl, od południa z gminą Ustrzyki Dolne, od wschodu z Ukrainą, natomiast od zachodu z gminą Bircza i Krasiczyn. 

Sołectwa:
Aksmanice
Darowice
Gruszowa (z Koniuszą)
Huwniki
Kalwaria Pacławska
Kłokowice
Kniażyce
Kormanice/Fredropol
Koniuszki
Kupiatycze
Makowa (z Leszczynami, Sopotnikiem i Paportnem)
Młodowice
Młodowice Osiedle
Nowe Sady
Nowosiółki Dydyńskie
Pacław
Rybotycze (z Borysławką, Kopysnem i Posadą Rybotycką)
Sierakośce
Sólca