1.    Latocha Andrzej              - Przewodniczący Komisji

2.    Moskowicz Bogusław       - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.    Turczyński Stanisław       - Członek Komisji