1.    Mirowski Łukasz   - Przewodniczący Komisji

2.    Wronowski Piotr   - Członek Komisji

3.    Pelc Arkadiusz      - Członek Komisji