1.    Dzimira Aleksander    - Przewodniczący Komisji

2.    Pilch Elżbieta      - Członek Komisji

3.    Kaiser Józef        - Członek Komisji