1.    Turczyński Stanisław    - Przewodniczący Komisji

2.    Moskowicz Bogusław    - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.    Glinczak Mariola           - Członek Komisji