Przypominamy o zakazie wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach i pasach przydrożnych. Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia przyrody...