Piece domowe  nie są przystosowane do spalania śmieci. Spalanie odbywa  się  w  nich  przy  zbyt  niskiej  temperaturze,  co  powoduje wytwarzanie  szkodliwych  substancji  gazowych,  które  negatywnie wpływają  na  ludzi i  środowisko  naturalne.  Gdy  spalasz  śmieci  w domowym  piecu,  zanieczyszczenia  uwalniane  są  do  powietrza  na bardzo małej wysokości i nie są rozpraszane przez wiatr. Efektem tego jest wzrost koncentracji zanieczyszczeń na bardzo małym terenie wokół nieruchomości w której spalane są śmieci...