KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH :

OGÓLNA POLITYKA INFORMACYJNA:

KLAUZULA INFORMACYJNA UTRWALANIE PRZEBIEGU POSIEDZEŃ RADY GMINY PRZEZ MONITORING AUDIO I WIDEO: