Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszowa”

mająca na celu

Zaspokajanie potrzeb społecznych oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez budowę świetlicy wiejskiej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji : 280 453,00 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 110 000,00 zł