„ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice” mająca na celu poprawę estetyki wiejskiej,

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich „

 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Przewidywany wynik operacji:  Zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez przebudowę budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Młodowice.