Informacja Wójta Gminy Fredropol w sprawie zgłaszania szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta.