Chętni na kurs: Wózki widłowe i uprawnienia na kombajn z możliwością przeprowadzenia kursu na terenie gminy Fredropol oraz przetłumaczenia certyfikatu na inne języki, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy do Pani Danuty Roman lub telefonicznie na nr telefonu 724 679 560.

Cena:

wózki widłowe - 450 zł

Kombajn - 550 zł

Informacja Wójta Gminy Fredropol w sprawie zgłaszania szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta.