Informacja Wójta Gminy Fredropol w sprawie zgłaszania szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta.

Ogłoszenie o możliwości dofinansowania demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych z azbestu.

INFORMACJA NT. POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI - PROGRAM „RODZINA 500+”