Okres letni (IV - X):

Niedziela - Msze św.: 7:30, 9:00, 11:00, 16:00, 18:00;
Godzinki - 7:00 ; Nieszpory 17:30*
W dzień powszedni Msze św.: 8:00 i 18:00
*nabożeństwa: majowe, czerwcowe i październikowe - 17:30 (wtedy nieszpory - 17:00)

Odsłonięcie Cudownego Obrazu przed pierwszą Mszą św.
Zasłonięcie Cudownego Obrazu: 21:00

Okres zimowy (XI - III)

Niedziela - Msze św.: 8:00, 11:00, 16:00
Godzinki - 7:30
W dzień powszedni Msza św.: 8:00
Odsłonięcie Cudownego Obrazu przed pierwszą Mszą św.
Zasłonięcie Cudownego Obrazu: 21:00